Disclaimer

Crowdbricks is het vastgoed crowdfunding label van Crowdpartners.

Crowdpartners Disclaimer
Investeringsrisico's
Crowdpartners BV is de beheerder van deze website. Crowdpartners is het platform voor kapitaal, waar investeerders en kapitaalvragers elkaar ontmoeten. Crowdpartners geeft investeerders geen enkel advies over de investeringsmogelijkheden op haar website.

Een investeerder neemt zelfstandig de beslissing om tot een bepaalde investering over te gaan. Daarmee is hij zich ervan bewust dat hij een investering met een hoog risico doet en de kans bestaat dat de investering geen enkel rendement zal opleveren en/of de gehele inleg verloren zal gaan.

Website/platform
Hoewel Crowdpartners de grootst mogelijke zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website/platform, kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet altijd voorkomen worden. Crowdpartners is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Evenmin kan Crowdpartners aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van problemen, daaronder mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt vanwege ingeschakelde derden, die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, onderbrekingen of vertraging in de doorgifte van informatie.

Informatie gebruiken
Met uitzonderging van de projecten behoudt Crowdpartners BV zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Op de inhoud van de projecten rusten intellectuele eigendomsrechten van kapitaalvragers en/of diens partners.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowdpartners BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Crowdpartners BV links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Crowdpartners BV worden aanbevolen. Crowdpartners BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Crowdpartners BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Rekening Openen

CONTACT

CROWDBRICKS BV
Olympisch Stadion 24
1076 DE AMSTERDAM
Nederland
T +31 (0)20 800 61 49
E info@crowdbricks.nl
KvK-nummer
59658312