“Zegt de Bank nee? Crowdbricks gaat voor JA!”

“Zegt de Bank nee? Crowdbricks gaat voor JA!”


Tarieven Crowdbricks Onroerend Goed financiering

Onderstaand vindt u de tarieven van Crowdbricks Onroerend Goed (OG) lening of ‘buy-to-let’ lening door particulieren verhuurd onroerend goed*:

Plaatsingsvergoeding voor project op de website*:
€ 995,00


Beheervergoeding voor lening:
0,5% - 1,0% per jaar over het uitstaande lening bedrag gedurende de looptijd van de lening en afhankelijk van hoofdsom en looptijd.


Rente lening*:
2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd


- Rentevaste- en contractperiode is in basis 5 jaar**.
- De genoemde rentes zijn indicatief. Per aanvraag kan van deze rentes worden afgeweken.
- Aan tussentijdse aflossingen zijn extra kosten verbonden.
- Aflossing 1% lineair per kwartaal over hoofdsom.


De genoemde rentes zijn gebaseerd op o.a. de financieringscapaciteit. Met financieringscapaciteit wordt bedoeld: huuropbrengsten minus rente en aflossing en minus standaard 15% kosten (o.a. voor onderhoud) in relatie tot de totale oorspronkelijke hoofdsom (dus zonder rekening te houden met aflossingen), gerekend over de gehele looptijd. Naarmate er meer overblijft na rente en aflossing is er meer ruimte om tegenvallers op te vangen.

Voor verdere informatie en uitleg kunt u gaan naar
‘FAQ’ vraag 11: ‘welke risicoclassificaties hanteren wij?


Succesvergoeding:
Crowdbricks brengt geen afsluitprovisie in rekening!


Advies:
De door Crowdbricks geselecteerde adviseurs brengen voor hun dienstverlening voor een Onroerend Goed lening een
éénmalige vergoeding in rekening van maximaal 1,5% over de te financieren hoofdsom.

* Indien van toepassing worden genoemde vergoedingen vermeerderd met BTW.
** Afhankelijk van projectdetails kan worden afgeweken van rentevaste- en contractperiode.


Geïnteresseerd?

Heeft u projecten waarover u alvast met ons van gedachten wil wisselen? Meld uw project dan aan door op onderstaande knop te drukken en het formulier in te vullen.

Meld uw project aan

CONTACT

CROWDBRICKS BV
Olympisch Stadion 24
1076 DE AMSTERDAM
Nederland
T +31 (0)20 800 61 49
E info@crowdbricks.nl
KvK-nummer
59658312